Sel 50f18 [like new]

4,500,000

Sel 50f18 [like new]
Màu: Đen.
Điểm trừ: không.
Bảo hành: chưa kích hoạt(01 năm).
Giá: 4tr5.